Vlastníte zlínskou hokejovou kartu k výměně/prodeji do mé sbírky? Nenašli jste ji na mých stránkách? Kontaktujte mě a napište mi o ní!
Máte chybějící kartu?
Přihlášení Domů

Autorská práva k publikovaným materiálům

Copyright © 2013-2020 vk. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru www.hc-zlin.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem můj souhlas. Bez mého předchozího souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové nebo obrazové.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré materiály grafické a foto povahy, včetně zdrojového obsahu stránek, jsou z vlastního zdroje a jejich užití, převzetí a šíření mimo www.hc-zlin.cz není dovoleno.